• 2012 Kultūros centro Agila konkursas

    Šiame projekte vystomas vyraujančio Nidos morfotipo - žvejo sodybos - modelis. Pastatas komponuojamas iš dvišlaičių stogų modulių – tai aliuzija į Agilą, smėlio užpustytą kaimą.  Siekiant sumažinti objekto vizualinį agresyvumą, masyvus salės tūris patalpintas statinio gilumoje. Vidaus erdvių ir priešais esančios aikštės ryšį stiprina maksimaliai atveriamas fasadas.

    foto
  • foto
  • foto
  • foto